Przemysł energetyczny węgla kamiennego i brunatnego

GC Consulting dla przemysłu energetycznego węgla kamiennego i brunatnego

Ochrona wód technologicznych przed osadami.

 • Ochrona instalacji wód nadosadowych przed osadami
 • Ochrona hydrotransportu przed osadami
 • Technologia: „ WATER DEDYCATED TECHNOLOGY” ® ,
 • Preparaty serii WDT® . Opatentowany system ochrony

Modyfikacja składowania odpadów przemysłowych

 • Preparaty serii WDT-ASH®
 • Niskie stężenie stosowania :
 • Poprawa mieszalności popiołów z wodą
 • Zwiększenie konsystencji suspensji
 • Obniżenie wodorządności popiołów
 • Zwiększenie rozlewności suspensji
 • Wydłużenie czasu wiązania suspensji
 • Zwiększenie współczynnika Rc [MPa] związanej suspensji
 • Obniżenie współczynnika filtracji k10 [m/s]do wartości 10-9
 • Eliminacja zjawiska pylenia

Podnoszenie sprawności Instalacji Odsiarczania Spalin

 • Preparat WDT® -SH , katalizator absorpcji SO2 , podnoszenie wydajności absorpcji, zapobieganie powstawaniu blokującym osadom w absorberach

Ochrona Instalacji Odsiarczania Spalin przed zarastaniem gipsem

 • Usuwanie osadów gipsu
 • Preparaty serii FTR. Opatentowany system usuwania osadów gipsowych

Usuwanie osadów z chłodnic ,wymienników ciepła i instalacji technologicznych

 • Preparaty serii FORSACID, ODKAMIENIACZ, WDT® -KC

elektrownia

technologie na miarę