GC Consulting
ul.Przecławska 5
Warszawa 03-879
Tel.22 678 98 13 biuro@gcconsulting.pl

Dotacje unijne

 

1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Lata 2004-2006.

Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo.

Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

Projekt nr. SPOWKP/2.1/11/14/2374

Doradztwo w zakresie przygotowania opinii prawnej i dokumentacji zgłoszenia wniosku patentowego”

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Działanie 1.4.

Wsparcie projektów celowych. Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Projekt n r. POIG 01.04.00-14-150/11

„Opracowanie innowacyjnego preparatu do usuwania i zapobiegania osadom gipsowym”


Wartość projektu: 5 475 200,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 3 065 000,00 zł
Okres realizacji: 2012-2014

 

 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Priorytet 1: Badanie i Rozwój Nowoczesnych Technologii. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.

Konkurs 1.4/2012/POIG

Projekt n r. POIG 01.04.00-14-136/12

„Innowacyjne preparaty do optymalizacji przesyłu wodnego i składowania odpadów przemysłowych ”.


Wartość projektu: 10 470 700,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 5 954 500,00 zł
Okres realizacji: 2013-2015

 

 

Ważne linki:
- Komisja
Europejska http://ec.europa.eu/index_pl.htm
- Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl
- Strona poświęcona PO IG www.poig.gov.pl
- Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) www.mrr.gov.pl
- Parlament Europejski http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

Dotacje unijne

GCConsulting posiada Certyfikaty ISOISO 9001:2015
Nr. Cert. 15805-Q15-001
© GC Consulting 2017