Odpady przemysłowe

Optymalizacja przesyłu i składowania odpadów przemysłowych.

Innowacyjne koncepcje optymalizacji przesyłu popiołów i odpadów stałych  wykonana w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Priorytet 1: Badanie i Rozwój Nowoczesnych Technologii. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.

  • Przesył popiołów paleniskowych na składowisko  w postaci suspensji.
  • Optymalizacja przesyłu popiołów paleniskowych na składowisko w postaci pulpy. Zabezpieczenie przed osadami gipsowymi rurociągów przesyłu pulpy.
  • Optymalizacja przesyłu i składowania poflotów kopalnianych.

technologie na miarę