Obniżanie emisji SO2 zgodnie z zaleceniami BAT

Technologia obniżania emisji SO2 zgodnie z zaleceniami BAT

Badanie możliwości podniesienia sprawności Instalacji Odsiarczania Spalin ( IOS ) poprzez zmianę aktywności mleczka wapiennego  absorbującego dwutlenki siarki.

  • Testy stosowania różnych aktywatorów mleczka wapiennego w IOS
  • Aktywacja przez zastosowanie katalizatorów ( w tym kwasu mrówkowego)
  • Aktywacja przez zastosowanie autorskiego katalizatora,
    • Cykl testów dla opracowania założeń do projektu
  • Modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin do nowych wymagań środowiskowych
  • Wdrożenie systemu

technologie na miarę