Przemysł papierniczy

GC Consulting dla przemysłu papierniczego

  • Ochrona wody obiegowej przed mikrobiologią
    Preparat ASC OXY- modyfikator tła mikrobiologicznego
  • Sedymentacja
  • Smarowanie
  • Gaszenie piany

papierniczy

technologie na miarę