Ochrona wód przemysłowych

Technologie ochrony wód przemysłowych

Osady w rurociągach

 • Zapobieganie osadom
 • Usuwanie osadów
 • Określanie zagrożenia osadami
 • Analiza osadów

Wody nadosadowe

 • Zapobieganie krystalizacji w rurociągach, przepustach i rowach
 • Ocena laboratoryjna stanu wody

Wody chłodzące

 • Ochrona mikrobiologiczna
 • Ochrona przed inkrustacją
 • Zapobieganie korozji

Wody z odwadniania  kopalń

 • Zapobieganie krystalizacji w rurociągach

Wody obiegowe

 • Zapobieganie krystalizacji w rurociągach
 • Ochrona mikrobiologiczna
 • Usuwanie zawiesin, klarowanie

technologie na miarę